Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden: prive sauna AquaKata

1. Inhoud overeenkomst.
1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten gesloten tussen
prive sauna AquaKata, Spektraat 6, 2460 Tielen, België (verhuurder) en de klant
(huurder) die het persoonlijk genotsrecht van het privecomplex huurt voor een zeker tijd
tegen een bepaalde prijs.
1.2 Het privecomplex is voorzien van een relaxruimte, een massagestoel, een
infraroodsauna, stoomcabine, finse sauna,douche, zwembad en jacuzzi. Prive te huren
vanaf 2 personen met een minimum van 2 uur
2. Reservaties.
2.1 Reservatie kan op de 3 volgende manieren: telefonisch, via mail of via onze online
agenda. Iedere vorm van reserveren impliceert automatisch en van rechtswege dat u
zich akkoord verklaart met de toepassing van de algemene voorwaarden die van
toepassing zijn.
2.2 Uw reservatie wordt door prive sauna AquaKata steeds als definitef beschouwd ongeacht
op welke wijze de reservatie werd gemaakt.
2.3 Alle reservaties dienen ter plaatse cash betaalt te worden of met een geldige cadeaubon.
2.4 Indien u in het bezit bent van een cadeaubon dient dit te melden bij reservatie en brengt
u deze mee naar de afspraak.
2.5 Aanbiedingen en promoties zijn steeds beperkt en nooit combineerbaar met eventuele
andere kortingen of paketten in arrangement vorm.
3. Tarieven.
3.1 De prijs wordt bepaald door de tijdsduur, het aantal personen en het soort arrangement
dat gekozen wordt.
3.2 Onze tarieven die op onze website staan zijn steeds van toepassing. Zie
www.aquakata.be
4. Annulatie.
4.1 Afspraken kunnen enkel geannuleerd worden tot 48u voor de afspraak. Dit zonder
kosten. Indien er geannuleerd wordt binnen de 48 uur, stellen wij een forfaitaire
schadevergoeding van €35.
4.2 Bent u te laat, om welke reden ook, dan brengen wij geen bedrag in mindering.
4.3 Wanneer u verstek laat voor u reservatie dient u onmiddellijk 100% van de door u
gemaakte reservatie over te maken op ons rekeningnummer (BE 60 7310 2816 8670).
Indien wij binnen 7 dagen uw betaling niet hebben ontvangen zijn wij genoodzaakt een
extern incasso bureau in te schakelen. De bijkomende intresten à rato 12% per jaar,
alsook een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van €75 zullen u
tevens worden aangerekend.
4.4 Wij houden ons altijd aan dezelfde regels, daarom wordt er geen rekening gehouden met
prive redenen.
5. Saldo betaling na gebruik sauna.
5.1 Bij het verlaten van de saunaruimte vragen wordt het te betalen bedrag en eventuele
extra’s verrekend, deze dienen cash betaald te worden.
5.2 Wij vragen u om de afspraakuren te respecteren, per 10 minuten dat u het complex te
laat verlaat rekenen wij een suplement van €10 aan.
5.3 Wanneer wij merken dat u eigen drank of voeding in het complex heeft genuttigd vragen
wij een schadevergoeding van €10.
6. Cadeaubonnen.
6.1 Cadeaubonnen kunnen ter plaatse of via mail aangekocht worden.
6.2 Indien u in het bezit bent van een cadeaubon, volstaat het van het nummer en de
verificatiecode van de cadeaubon door te geven.
6.3 Bij niet nakomen van de gemaakte afspraak, vervalt de cadeaubon.
6.4 U dient steeds de vervaldatum van de cadeaubon te respecteren. Indien u cadeaubon
vervallen is, verliest deze zijn waarde.
6.5 Onze cadeaubonnen zijn een half jaar geldig vanaf de aankoopdatum.
6.6 U kan de cadeaubon eenmalig kosteloos verlengen met een half jaar indien dit binnen de
vervaldag van de bon gebeurt.
7. Veiligheid, hygiëne en gezondheid.
7.1 Kinderen en jongeren tot en met 15 jaar zijn steeds vergezeld van 2 volwassenen.
7.2 Jonge kinderen die nog niet zindelijk zijn worden verplicht een zwempamper te dragen.
7.3 Het is verboden eigen drank en/of voeding mee te brengen.
7.4 Alvorens gebruik te maken van de faciliteiten dient men gebruik te maken van de
douche.
7.5 Na ieder gebruik van de stoomcabine en/of sauna is het verplicht te douche. Dit om
transpiratievocht uit het zwembad en jacuzzi te houden.
7.6 Om hygiënische redenen zit u in de sauna steeds op een handdoek.
7.7 In het saunacomplex is het gebruik van badslippers verplicht.
7.8 Het is ten strengste verboden om producten aan het zwembad of aan de jacuzzi toe te
voegen. Alle kosten die hieruit voortkomen zullen u worden aangerekend.
7.9 Dieren zijn verboden.
7.10 De massagestoel dient droog gebruikt te worden.
7.11 Het is verboden te roken binnen het saunacomplex alsook in de jacuzzi. Enkel buiten
ter hoogte van de bank is er gelegenheid tot roken.
7.12 Schade aangericht aan het saunacomplex, kan aangerekend worden aan de klant.
8. Aansprakelijkheid
8.1 Wij zij niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen. U huurt het complex volledig privé,
volledig op eigen verantwoordelijkheid.
8.2 Wij zijn evenmin aansprakelijk vooor schade aan persoonlijke goederen van bezoekers of
gebruikers.
8.3 De directie heeft het recht omelke persoon die een gevaar blijkt te zijn voor zichzelf, of
voor andere de toegang tot het complex te verbieden. (dronkenschap, ordeverstoring,
niet naleving van dit reglement, enz…)
8.4 Verloren of vergeten voorwerpen houden we maximaal maand bij.
8.5 Het belgisch irecht is steeds van toepassing, eventuele geschillen worden bij voorkeur in
der minne geregeld en op basis van redelijkheid en evenwichtige benadering, zo niet
zullen de rechtbanken van gerechtelijke arrondissement van Turnhout bevoegd zijn om
van de geschillen en betwistingen van gelijk welke aard, kennis te nemen en erover te
oordelen.